அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி سورة القارعة Al-Qaria

101:1 Copy Hide English
ٱلْقَارِعَةُ﴿101:1
ஜான் டிரஸ்ட்
திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி).
SAHEEH INTERNATIONAL
The Striking Calamity -
101:2 Copy Hide English
مَا ٱلْقَارِعَةُ﴿101:2
ஜான் டிரஸ்ட்
திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன?
SAHEEH INTERNATIONAL
What is the Striking Calamity?
101:3 Copy Hide English
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ﴿101:3
ஜான் டிரஸ்ட்
திடுக்கிடச் செய்யும் (நிகழ்ச்சி) என்ன வென்று உமக்கு எது அறிவித்தது?
SAHEEH INTERNATIONAL
And what can make you know what is the Striking Calamity?
101:4 Copy Hide English
يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ﴿101:4
ஜான் டிரஸ்ட்
அந்நாளில் சிதறடிக்கப்பட்ட ஈசல்களைப் போன்று மனிதர்கள் ஆகிவிடுவார்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
It is the Day when people will be like moths, dispersed,
101:5 Copy Hide English
وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ﴿101:5
ஜான் டிரஸ்ட்
மேலும், மலைகள் கொட்டப்பட்ட பஞ்சைப் போன்று ஆகிவிடும்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And the mountains will be like wool, fluffed up.
101:6 Copy Hide English
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴿101:6
ஜான் டிரஸ்ட்
எனவே, (அந்நாளில்) எவருடைய (நன்மையின்) நிறை கனத்ததோ-
SAHEEH INTERNATIONAL
Then as for one whose scales are heavy [with good deeds],
101:7 Copy Hide English
فَهُوَ فِى عِيشَةٍۢ رَّاضِيَةٍۢ﴿101:7
ஜான் டிரஸ்ட்
அவர் திருப்தி பொருந்திய வாழ்வில் இருப்பார்.
SAHEEH INTERNATIONAL
He will be in a pleasant life.
101:8 Copy Hide English
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ﴿101:8
ஜான் டிரஸ்ட்
ஆனால் எவனுடைய (நன்மையின்) நிறை இலேசாக இருக்கிறதோ-
SAHEEH INTERNATIONAL
But as for one whose scales are light,
101:9 Copy Hide English
فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌۭ﴿101:9
ஜான் டிரஸ்ட்
அவன் தங்குமிடம் "ஹாவியா" தான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
His refuge will be an abyss.
101:10 Copy Hide English
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ﴿101:10
ஜான் டிரஸ்ட்
இன்னும் ('ஹாவியா') என்ன என்று உமக்கு அறிவித்தது எது?
SAHEEH INTERNATIONAL
And what can make you know what that is?
101:11 Copy Hide English
نَارٌ حَامِيَةٌۢ﴿101:11
ஜான் டிரஸ்ட்
அது சுட்டெரிக்கும் (நரகத்தின்) தீக்கிடங்காகும்.
SAHEEH INTERNATIONAL
It is a Fire, intensely hot.

Surah Al-Qaria in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Qaria. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Qaria in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Qaria 101 - திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி - سورة القارعة - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.