அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

பேராசை سورة التكاثر At-Takathur

102:1 Copy Hide English
أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴿102:1
ஜான் டிரஸ்ட்
செல்வத்தைப் பெருக்கும் ஆசை உங்களை (அல்லாஹ்வை விட்டும்) பராக்காக்கி விட்டது-
SAHEEH INTERNATIONAL
Competition in [worldly] increase diverts you
102:2 Copy Hide English
حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴿102:2
ஜான் டிரஸ்ட்
நீங்கள் கப்றுகளைச் சந்திக்கும் வரை.
SAHEEH INTERNATIONAL
Until you visit the graveyards.
102:3 Copy Hide English
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿102:3
ஜான் டிரஸ்ட்
அவ்வாறில்லை, விரைவில் (அதன் பலனை) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
No! You are going to know.
102:4 Copy Hide English
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿102:4
ஜான் டிரஸ்ட்
பின்னர் அவ்வாறல்ல, விரைவில் (அதன் பலனை) நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Then no! You are going to know.
102:5 Copy Hide English
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ﴿102:5
ஜான் டிரஸ்ட்
அவ்வாறல்ல - மெய்யான அறிவைக் கொண்டறிந்திருப்பீர்களானால் (அந்த ஆசை உங்களைப் பராக்காக்காது).
SAHEEH INTERNATIONAL
No! If you only knew with knowledge of certainty...
102:6 Copy Hide English
لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ﴿102:6
ஜான் டிரஸ்ட்
நிச்சயமாக (அவ்வாசையால்) நீங்கள் நரகத்தைப் பார்ப்பீர்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
You will surely see the Hellfire.
102:7 Copy Hide English
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ﴿102:7
ஜான் டிரஸ்ட்
பின்னும், நீங்கள் அதை உறுதியாகக் கண்ணால் பார்ப்பீர்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Then you will surely see it with the eye of certainty.
102:8 Copy Hide English
ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴿102:8
ஜான் டிரஸ்ட்
பின்னர் அந்நாளில் (இம்மையில் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்த) அருட் கொடைகளைப் பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் கேட்கப்படுவீர்கள்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Then you will surely be asked that Day about pleasure.

Surah At-Takathur in Tamil. Tamil Translation of Surah At-Takathur. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah At-Takathur in Tamil, English and Arabic. Surah At-Takathur 102 - பேராசை - سورة التكاثر - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.