அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

புறங்கூறல் سورة الهمزة Al-Humaza

104:1 Copy Hide English
وَيْلٌۭ لِّكُلِّ هُمَزَةٍۢ لُّمَزَةٍ﴿104:1
ஜான் டிரஸ்ட்
குறை சொல்லிப் புறம் பேசித் திரியும் ஒவ்வொருவனுக்கும் கேடுதான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Woe to every scorner and mocker
104:2 Copy Hide English
ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًۭا وَعَدَّدَهُۥ﴿104:2
ஜான் டிரஸ்ட்
(அத்தகையவன் செல்வமே சாசுவதமென எண்ணிப்) பொருளைச் சேகரித்து எண்ணிக் கொண்டே இருக்கின்றான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Who collects wealth and [continuously] counts it.
104:3 Copy Hide English
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ﴿104:3
ஜான் டிரஸ்ட்
நிச்சயமாகத், தன் பொருள் தன்னை (உலகில் நித்தியனாக) என்றும் நிலைத்திருக்கச் செய்யுமென்று அவன் எண்ணுகிறான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
He thinks that his wealth will make him immortal.
104:4 Copy Hide English
كَلَّا ۖ لَيُنۢبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ﴿104:4
ஜான் டிரஸ்ட்
அப்படியல்ல, நிச்சயமாக அவன் ஹுதமாவில் எறியப்படுவான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
No! He will surely be thrown into the Crusher.
104:5 Copy Hide English
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ﴿104:5
ஜான் டிரஸ்ட்
ஹுதமா என்ன என்பதை உமக்கு அறிவித்தது எது?
SAHEEH INTERNATIONAL
And what can make you know what is the Crusher?
104:6 Copy Hide English
نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ﴿104:6
ஜான் டிரஸ்ட்
அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் அல்லாஹ்வின் நெருப்பாகும்.
SAHEEH INTERNATIONAL
It is the fire of Allah, [eternally] fueled,
104:7 Copy Hide English
ٱلَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ﴿104:7
ஜான் டிரஸ்ட்
அது (உடலில் பட்டதும்) இருதயங்களில் பாயும்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Which mounts directed at the hearts.
104:8 Copy Hide English
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌۭ﴿104:8
ஜான் டிரஸ்ட்
நிச்சயமாக அது அவர்களைச் சூழ்ந்து மூட்டப்படும்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Indeed, Hellfire will be closed down upon them
104:9 Copy Hide English
فِى عَمَدٍۢ مُّمَدَّدَةٍۭ﴿104:9
ஜான் டிரஸ்ட்
நீண்ட கம்பங்களில் (அவர்கள் கட்டப்பட்டவர்களாக).
SAHEEH INTERNATIONAL
In extended columns.

Surah Al-Humaza in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Humaza. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Humaza in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Humaza 104 - புறங்கூறல் - سورة الهمزة - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.