அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

மிகுந்த நன்மைகள் سورة الكوثر Al-Kauther

108:1 Copy Hide English
إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ﴿108:1
ஜான் டிரஸ்ட்
(நபியே!) நிச்சயமாக நாம் உமக்கு கவ்ஸர் (என்ற தடாகத்தை) கொடுத்திருக்கின்றோம்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Indeed, We have granted you, [O Muhammad], al-Kawthar.
108:2 Copy Hide English
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴿108:2
ஜான் டிரஸ்ட்
எனவே, உம் இறைவனுக்கு நீர் தொழுது, குர்பானியும் கொடுப்பீராக.
SAHEEH INTERNATIONAL
So pray to your Lord and sacrifice [to Him alone].
108:3 Copy Hide English
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴿108:3
ஜான் டிரஸ்ட்
நிச்சயமாக உம்முடைய பகைவன் (எவனோ) அவன்தான் சந்ததியற்றவன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Indeed, your enemy is the one cut off.

Surah Al-Kauther in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Kauther. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Kauther in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Kauther 108 - மிகுந்த நன்மைகள் - سورة الكوثر - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.