அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

காஃபிர்கள் سورة الكافرون Al-Kafiroon

109:1 Copy Hide English
قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴿109:1
ஜான் டிரஸ்ட்
(நபியே!) நீர் சொல்வீராக: "காஃபிர்களே!
SAHEEH INTERNATIONAL
Say, "O disbelievers,
109:2 Copy Hide English
لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴿109:2
ஜான் டிரஸ்ட்
நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்கமாட்டேன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
I do not worship what you worship.
109:3 Copy Hide English
وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴿109:3
ஜான் டிரஸ்ட்
இன்னும், நான் வணங்குகிறவனை நீங்கள் வணங்குகிறவர்களல்லர்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Nor are you worshippers of what I worship.
109:4 Copy Hide English
وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌۭ مَّا عَبَدتُّمْ﴿109:4
ஜான் டிரஸ்ட்
அன்றியும், நீங்கள் வணங்குபவற்றை நான் வணங்குபவனல்லன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Nor will I be a worshipper of what you worship.
109:5 Copy Hide English
وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ﴿109:5
ஜான் டிரஸ்ட்
மேலும், நான் வணங்குபவனை நீங்கள் வணங்குபவர்கள் அல்லர்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Nor will you be worshippers of what I worship.
109:6 Copy Hide English
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ﴿109:6
ஜான் டிரஸ்ட்
உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கம்; எனக்கு என்னுடைய மார்க்கம்."
SAHEEH INTERNATIONAL
For you is your religion, and for me is my religion."

Surah Al-Kafiroon in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Kafiroon. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Kafiroon in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Kafiroon 109 - காஃபிர்கள் - سورة الكافرون - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.