அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

ஏகத்துவம் سورة الإخلاص Al-Ikhlas

112:1 Copy Hide English
قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴿112:1
ஜான் டிரஸ்ட்
(நபியே!) நீர் கூறுவீராக: அல்லாஹ் அவன் ஒருவனே.
SAHEEH INTERNATIONAL
Say, "He is Allah, [who is] One,
112:2 Copy Hide English
ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ﴿112:2
ஜான் டிரஸ்ட்
அல்லாஹ் (எவரிடத்தும்) தேவையற்றவன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Allah, the Eternal Refuge.
112:3 Copy Hide English
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴿112:3
ஜான் டிரஸ்ட்
அவன் (எவரையும்) பெறவுமில்லை (எவராலும்) பெறப்படவுமில்லை.
SAHEEH INTERNATIONAL
He neither begets nor is born,
112:4 Copy Hide English
وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ﴿112:4
ஜான் டிரஸ்ட்
அன்றியும், அவனுக்கு நிகராக எவரும் இல்லை.
SAHEEH INTERNATIONAL
Nor is there to Him any equivalent."

Surah Al-Ikhlas in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Ikhlas. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Ikhlas in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Ikhlas 112 - ஏகத்துவம் - سورة الإخلاص - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.