அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

அதிகாலை سورة الفلق Al-Falaq

113:1 Copy Hide English
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴿113:1
ஜான் டிரஸ்ட்
(நபியே!) நீர் சொல்வீராக: அதிகாலையின் இறைவனிடத்தில் நான் காவல் தேடுகிறேன்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Say, "I seek refuge in the Lord of daybreak
113:2 Copy Hide English
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴿113:2
ஜான் டிரஸ்ட்
அவன் படைத்தவற்றின் தீங்கை விட்டும்-
SAHEEH INTERNATIONAL
From the evil of that which He created
113:3 Copy Hide English
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴿113:3
ஜான் டிரஸ்ட்
இருள் பரவும் போது ஏற்படும் இரவின் தீங்கை விட்டும்-
SAHEEH INTERNATIONAL
And from the evil of darkness when it settles
113:4 Copy Hide English
وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ﴿113:4
ஜான் டிரஸ்ட்
இன்னும், முடிச்சுகளில் (மந்திரித்து) ஊதும் பெண்களின் தீங்கை விட்டும்,
SAHEEH INTERNATIONAL
And from the evil of the blowers in knots
113:5 Copy Hide English
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴿113:5
ஜான் டிரஸ்ட்
பொறாமைக்காரன் பொறாமை கொள்ளும் போதுண்டாகும் தீங்கை விட்டும் (காவல் தேடுகிறேன்).
SAHEEH INTERNATIONAL
And from the evil of an envier when he envies."

Surah Al-Falaq in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Falaq. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Falaq in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Falaq 113 - அதிகாலை - سورة الفلق - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.