அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

சூரியன் سورة الشمس Ash-Shams

91:1 Copy Hide English
وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا﴿91:1
ஜான் டிரஸ்ட்
சூரியன் மீதும், அதன் பிரகாசத்தின் மீதும் சத்தியமாக
SAHEEH INTERNATIONAL
By the sun and its brightness
91:2 Copy Hide English
وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا﴿91:2
ஜான் டிரஸ்ட்
(பின்) அதனைத் தொடர்ந்து வரும் சந்திரன் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the moon when it follows it
91:3 Copy Hide English
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا﴿91:3
ஜான் டிரஸ்ட்
(சூரியனால்) பகல் வெளியாகும்போது, அதன் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the day when it displays it
91:4 Copy Hide English
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا﴿91:4
ஜான் டிரஸ்ட்
(அப்பகலை) மூடிக்கொள்ளும் இரவின் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the night when it covers it
91:5 Copy Hide English
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا﴿91:5
ஜான் டிரஸ்ட்
வானத்தின் மீதும், அதை(ஒழுங்குற) அமைந்திருப்பதின் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the sky and He who constructed it
91:6 Copy Hide English
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا﴿91:6
ஜான் டிரஸ்ட்
பூமியின் மீதும், இன்னும் அதை விரித்ததின் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the earth and He who spread it
91:7 Copy Hide English
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا﴿91:7
ஜான் டிரஸ்ட்
ஆத்மாவின் மீதும், அதை ஒழுங்குபடுத்தியவன் மீதும் சத்தியமாக-
SAHEEH INTERNATIONAL
And [by] the soul and He who proportioned it
91:8 Copy Hide English
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا﴿91:8
ஜான் டிரஸ்ட்
அப்பால், அவன் (அல்லாஹ்) அதற்கு அதன் தீமையையும், அதன் நன்மையையும் உணர்த்தினான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And inspired it [with discernment of] its wickedness and its righteousness,
91:9 Copy Hide English
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴿91:9
ஜான் டிரஸ்ட்
அதை (ஆத்மாவை)ப் பரிசுத்தமாக்கியவர் திடமாக வெற்றியடைந்தார்.
SAHEEH INTERNATIONAL
He has succeeded who purifies it,
91:10 Copy Hide English
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴿91:10
ஜான் டிரஸ்ட்
ஆனால் எவன் அதை(ப் பாவத்தில்) புகுத்தினானோ அவன் திட்டமாகத் தோல்வி அடைந்தான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And he has failed who instills it [with corruption].
91:11 Copy Hide English
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ﴿91:11
ஜான் டிரஸ்ட்
'ஸமூது' (கூட்டத்தினர்) தங்கள் அக்கிரமத்தினால் (ஸாலிஹ் நபியைப்) பொய்ப்பித்தனர்.
SAHEEH INTERNATIONAL
Thamud denied [their prophet] by reason of their transgression,
91:12 Copy Hide English
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا﴿91:12
ஜான் டிரஸ்ட்
அவர்களில் கேடுகெட்ட ஒருவன் விரைந்து முன் வந்தபோது,
SAHEEH INTERNATIONAL
When the most wretched of them was sent forth.
91:13 Copy Hide English
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا﴿91:13
ஜான் டிரஸ்ட்
அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸாலிஹ்) அவர்களை நோக்கி: "இப் பெண் ஒட்டகம் அல்லாஹ்வுடையது, இது தண்ணீர் அருந்த(த் தடை செய்யாது) விட்டு விடுங்கள்" என்று கூறினார்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And the messenger of Allah [Salih] said to them, "[Do not harm] the she-camel of Allah or [prevent her from] her drink."
91:14 Copy Hide English
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا﴿91:14
ஜான் டிரஸ்ட்
ஆனால், அவர்கள் அவரைப் பொய்ப்பித்து, அதன் கால் நரம்பைத் தறித்து விட்டனர் - ஆகவே, அவர்களின் இந்தப் பாவத்தின் காரணமாக அவர்களுடைய இறைவன் அவர்கள் மீது வேதனையை இறக்கி, அவர்கள் யாவரையும் (அழித்துச்) சரியாக்கி விட்டான்.
SAHEEH INTERNATIONAL
But they denied him and hamstrung her. So their Lord brought down upon them destruction for their sin and made it equal [upon all of them].
91:15 Copy Hide English
وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا﴿91:15
ஜான் டிரஸ்ட்
அதன் முடிவைப் பற்றி அவன் பயப்படவில்லை.
SAHEEH INTERNATIONAL
And He does not fear the consequence thereof.

Surah Ash-Shams in Tamil. Tamil Translation of Surah Ash-Shams. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Ash-Shams in Tamil, English and Arabic. Surah Ash-Shams 91 - சூரியன் - سورة الشمس - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.