அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்(துவங்குகிறேன்)

விரிவாக்கல் سورة الشرح Al-Inshirah

94:1 Copy Hide English
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴿94:1
ஜான் டிரஸ்ட்
நாம், உம் இதயத்தை உமக்காக விரிவாக்கவில்லையா?
SAHEEH INTERNATIONAL
Did We not expand for you, [O Muhammad], your breast?
94:2 Copy Hide English
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ﴿94:2
ஜான் டிரஸ்ட்
மேலும், நாம் உம்மை விட்டும் உம் சுமையை இறக்கினோம்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And We removed from you your burden
94:3 Copy Hide English
ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴿94:3
ஜான் டிரஸ்ட்
அது உம் முதுகை முறித்துக் கொண்டுடிருந்தது.
SAHEEH INTERNATIONAL
Which had weighed upon your back
94:4 Copy Hide English
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿94:4
ஜான் டிரஸ்ட்
மேலும், நாம் உமக்காக உம்முடைய புகழை மேலோங்கச் செய்தோம்.
SAHEEH INTERNATIONAL
And raised high for you your repute.
94:5 Copy Hide English
فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا﴿94:5
ஜான் டிரஸ்ட்
ஆதலின் நிச்சயமாகத் துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.
SAHEEH INTERNATIONAL
For indeed, with hardship [will be] ease.
94:6 Copy Hide English
إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًۭا﴿94:6
ஜான் டிரஸ்ட்
நிச்சயமாக துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது.
SAHEEH INTERNATIONAL
Indeed, with hardship [will be] ease.
94:7 Copy Hide English
فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ﴿94:7
ஜான் டிரஸ்ட்
எனவே, (வேலைகளிலிருந்து) நீர் ஓய்ந்ததும் (இறைவழியிலும், வணக்கத்திலும்) முயல்வீராக.
SAHEEH INTERNATIONAL
So when you have finished [your duties], then stand up [for worship].
94:8 Copy Hide English
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب﴿94:8
ஜான் டிரஸ்ட்
மேலும், முழு மனத்துடன் உம் இறைவன் பால் சார்ந்து விடுவீராக.
SAHEEH INTERNATIONAL
And to your Lord direct [your] longing.

Surah Al-Inshirah in Tamil. Tamil Translation of Surah Al-Inshirah. Listen every ayah in arabic for pronunciation. Read Surah Al-Inshirah in Tamil, English and Arabic. Surah Al-Inshirah 94 - விரிவாக்கல் - سورة الشرح - Tamil Quran. Read Quran Online in Tamil, English and Arabic. Listen to Quran Verses in Arabic. Get Free Quran Copy for Non Muslims.